AKCE – během srpna 2019 můžete mít kontrolu až 5 strojů vč. dopravy se slevou až 80%!!! Využijte tuto možnost a zavolejte nebo napište pro více informací 

Často se u našich zákazníků setkáváme s dotazem, co dělat při dovozu starších strojů ze zahraničí. Zdali je nutno posuzovat shodu dle zákona 22/1997 Sb.

Záleží pouze na tom, odkud jsou stroje dováženy. Pokud se jedná o dovoz ze zemí EU a stroj není upravován nebo repasován, není třeba posouzení shody provádět. Provede se pouze kontrola bezpečnosti dle nařízení vlády (NV) 378/2001 Sb.. Pokud stroj neodpovídá požadavkům na bezpečný provoz dle NV 378/2001 Sb., navrhneme řešení jak závady odstranit a pokud chybí návod k použití vypracujeme místní provozní bezpečnostní předpis.

Pokud se jedná o dovoz ze zemí mimo EU je situace složitější. V tomto případě je nutno posoudit shodu dle zákona 22/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády. Jedná se především o NV 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení (směrnice 2006/42/EC) a NV 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (směrnice 2004/108/ES). V tomto případě je nutno dodržet požadavky všech relevantních EN norem a často je nutno na stroji provést úpravy bezpečnostních prvků jako jsou kryty, elektronické bezpečnostní řídící systémy – světelné závory, bezpečnostní spínače, okruhy nouzového zastavení apod.

Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni Vám poskytnout komplexní služby v této oblasti. Počínaje specifikací vhodného postupu a způsobu kontroly, přes samotné zhodnocení splnění požadavků až po návrh způsobu odstranění, návrh krytů a bezpečnostních řídících systémů popř. instalaci těchto prvků.