fbpx

domov

domov

Posudzovanie zhody CE

CpS servis s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2003 špecializuje na bezpečnosť strojov a strojov, identifikáciu rizík a hodnotenie a hodnotenie systémov kontroly bezpečnosti strojov a strojných jednotiek.

Radi vám pomôžeme zaistiť bezpečnosť vašich strojov a splnenie požiadaviek legislatívy. Pomôžeme vám určiť, či je potrebné vydať vyhlásenie o zhode(CE) ES/EÚna vašich strojoch alebo ho len posúdiť podľa NV 378/2001 Z. z.  Pomôžeme vám pripraviť dokumenty pre vyhlásenie o zhode medzi EÚ aEÚ, vykonať analýzu rizík, zabezpečiť, aby boli vydané potrebné skúšky a certifikáty, pripraviť pre vás návod na použitie …. (viac tu)
.

Bezpečnosť starších strojov

V prípade prevádzkovaných strojov a zariadení je situácia podobná situácii v aute – raz za čas musí byť aj "technická".

Tu je však právna doba min. Raz za 12 mesiacov, keď je potrebné skontrolovať bezpečnosť stroja, funkčnosť jeho bezpečnostných prvkov a stav dokumentácie.

Pre staršie stroje môže byť bezpečnostná kontrola o niečo zložitejšia ako pri nových strojoch ….. (viac tu)

SISTEMA

Ponúkame kompletné spracovanie správy SISTEMA pre Váš stroj alebo linku. … (viac tu) .

Analýza rizika

Analýza rizík poskytuje informácie potrebné na posúdenie rizika,ktoré v dôsledku toho umožňuje rozhodnúť, či je alebo nie je potrebné zníženie rizika.

 

Hodnotenie rizika sa priamo vyžaduje v smernici o strojových zariadeniach… (viac tu) .

LOTO Ponúkame

kompletné služby pri implementácii loto systému od poradenstva cez dodávku prvkov až po kompletnú implementáciu systému LOTO ….. (viac tu) 

 

CPS servis, s.r.o.

CPS servis, s.r.o. - specialista na bezpečnost strojů
od r. 2003

Kontaktujte nás
Copyright © CPS servis, s.r.o. 2021