fbpx

Home_

Home_

Posudzovanie zhody CE

CPS servis s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2003 špecializuje na bezpečnosť strojov a strojov, identifikáciu rizík a hodnotenie a hodnotenie systémov kontroly bezpečnosti strojov a strojných jednotiek.

Radi vám pomôžeme zaistiť bezpečnosť vašich strojov a splnenie požiadaviek legislatívy. Pomôžeme vám určiť, či je potrebné vydať vyhlásenie o zhode(CE) ES/EÚna vašich strojoch.  Pomôžeme vám pripraviť dokumenty pre vyhlásenie o zhode CE, vykonať analýzu rizík, zabezpečiť, aby boli vydané potrebné skúšky a certifikáty, pripraviť pre vás návod na použitie …. (viac tu)
.

SISTEMA report

SISTEMA report je jednotný dokument v oblasti funkčnej bezpečnosti, ktorý je výstupom rovnakého softvérového nástroja…(viac tu)

Analýza rizík

Analýza rizík poskytuje informácie potrebné na posúdenie rizika,ktoré v dôsledku toho umožňuje rozhodnúť, či je alebo nie je potrebné zníženie rizika. Hodnotenie rizika sa priamo vyžaduje v smernici o strojových zariadeniach… (viac tu) .

LOTO Ponúkame

kompletné služby pri implementácii loto systému od poradenstva cez dodávku prvkov až po kompletnú implementáciu systému LOTO ….. (viac tu)

CPS servis, s.r.o.

CPS servis, s.r.o. - specialista na bezpečnost strojů
od r. 2003

Kontaktujte nás
Copyright © CPS servis, s.r.o. 2021