fbpx

Lockout tagout

domovLockout tagout

LOTO

Lockout Tagout

je zavedený systém,ktorý zabezpečuje vysokú úroveň bezpečnosti strojov a zariadení proti naštartovania a ich odstráneniu všetkej energie v prípadoch, keď je potrebné poskytovať ich servis alebo čistenie. LOCKOUT = uzamknutie zdroja nebezpečnej energie pomocou osobného zámku; TAGOUT = identifikácia uzamknutého zdroja s informáciami o tom, kto a prečo ho zamkol a očakávaný dátum ukončenia.

Ponúkame kompletné služby pri implementácii systému LOTO od poradenstva cez dodávku prvkov až po kompletnú implementáciu systému LOTO. A prečo si vybrať nás?

Riadne zavedený systém LOTO obsahuje jasne vymedzené postupy, ktoré čo najmenej obmedzujú príslušných pracovníkov a zároveň im poskytujú vysoký stupeň ochrany pred zranením spôsobeným zvyškovou energiou v stroji alebo neoprávneným spustením iným pracovníkom.

Okrem toho systém LOTO zabraňuje poškodeniu stroja, napríklad pri naštartovaní stroja pred dokončením údržby, priemyselných haváriách v prípade úniku technologických médií atď.

Ako to funguje?

Pri implementácii systému LOTO odporúčame najprv vykonať audit LOTO – analýzu rizík a audit zariadenia, vyhodnotiť predvolený stav, vyhodnotiť optimálne nastavenia systému LOTO a umožniť určiť časové požiadavky a počet prvkov LOTO.

Následne sa vypracuje hlavná smernica LOTO,ktorá je základným dokumentom a definuje postupy, právomoci, blokovací systém, obsahuje organizačné usmernenia pre jednotlivé pracovné zmeny, externých pracovníkov atď.

Potom sa poskytujú pokyny pre loto, ktoréposkytujú informácie pre jednotlivé zariadenia – zdroje energie, body zarážok, ako sú odpojené, zabezpečujú a overujú, či boli všetky nebezpečné energie zbavené. Na základe týchto pokynov sú izolačné body označené aj trvanlivými štítkami, ktoré výrazne uľahčujú orientáciu pracovníkov a tým aj správne vykonávanie postupu LOTO.

Rovnako dôležitou súčasťou celého systému LOTO je odborná príprava dotknutých zamestnancov, ktorá zabezpečuje, aby zamestnanci boli oboznámení s účelom, prečo sa zavádza LOTO, ako postupovať v aplikácii LOTO, ako správne uplatňovať jednotlivé prvky LOTO a či vyškolený personál dostatočne prispôsobil potrebné znalosti a zručnosti.

Náš tím odborníkov LOTO môže vykonávať vašu spoločnosť počas celého procesu tak, aby zaťaženie vašich zamestnancov bolo čo najmenej a mohli venovať svoju prácu, ale na konci celého procesu bol systém LOTO funkčný a prispôsobený vašim potrebám.

Chcete implementovať systém LOTO, aktualizovať ho alebo len potrebujete informácie? Kontaktujte nás, radi k vám prídeme a prediskutujeme možné riešenia.

.

    CPS servis, s.r.o.

    CPS servis, s.r.o. - specialista na bezpečnost strojů
    od r. 2003

    Kontaktujte nás
    Copyright © CPS servis, s.r.o. 2021